תרומה

אנחנו זקוקים לתרומות שלכם על מנת שנוכל לאפשר לחוסים שלנו עוד כמה סיבות טובות לקום בבוקר עם חיוך.
התרומות שלכם גם יעזרו לנו לסיים את שחזור בית הכנסת העתיק מהעיירה טורבורג ולשחזר את ארון הקודש העתיק.

כל התרומות לעמותת "חסדי אנוש" מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה